جستجو
انتخاب گروه بندی

گوسالهای پرواری وداشتی نژاددرجه1

3 سال پیش
تلفن
دسته بندی
مکان
گلستان ، بندرترکمن
بسم الله الرحمن الرحیم
تامین وتهیه گوساله پرواری وداشتی به سراسرکشور همه نژاده هابصورت کلی (عمده) و جزئی
انواع نژاد از قبیل :
سیمینتال✅                           
   هلشتاین ✅                           
دورگ محلی✅                 
دورگ بومی✅                           
نر✅پرواری یکدست.                
نر✅تخمی یکدست.                   
ماده✅داشتی یکدست
تلیسه دم کل✅سیمینتال.هلشتاین
گوساله های شیرخوار✅
انواع سایز در وزنهای مختلف ...
مشاوره جیره غذایی پروارتاکشتار✅
میدان دام✅
بامجوزرسمی دامپزشکی وپلاک کوبی شده دام✅
زیرنظردکتردامپزشک وتاییده سلامت دام✅
حمل وجابه جایی باماشین مخصوص دام به سراسرکشور✅
آدرس استان گلستان.گرگان.شهرستان بندرترکمن
جهت خریددام فقط تماس فرمایید
بامدیریت حاج بهزاد✅
                                   

آگهی های مرتبط

  • گزارش مشکل آگهی