قیمت جوجه گوشتی هوبارد

نام محصول :
جوجه گوشتی هوبارد
حداقل قیمت :
6,700
حداکثر قیمت :
6,800
قیمت میانگین:
6,750
2 سال پیش
تغییرات قیمت :