قیمت جوجه گوشتی فلکسی

نام محصول :
جوجه گوشتی فلکسی
حداقل قیمت :
6,700
حداکثر قیمت :
6,800
قیمت میانگین:
6,750
1 سال پیش
تغییرات قیمت :