جدول قیمت جو آرژانتین

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
جو آرژانتین 1,360 1 هفته پیش 0

نمودار

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو آرژانتین 1 هفته پیش 1,360 تومان نمودار جو آرژانتین
جو بندر امام زودبارشو 1 ماه پیش 1,370 تومان نمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 1 ماه پیش 1,500 تومان نمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 2 هفته پیش 1,360 تومان نمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین زود بارشو 1 ماه پیش 1,360 تومان نمودار ذرت اکراین زود بارشو
ذرت امیر آباد 4 هفته پیش 1,680 تومان نمودار ذرت امیر آباد
ذرت انزلی 4 هفته پیش 1,650 تومان نمودار ذرت انزلی
ذرت برزیل دیربارشو 17 ساعت پیش 1,360 تومان نمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 ماه پیش 1,540 تومان نمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت رومانی 1 ماه پیش 1,360 تومان نمودار ذرت رومانی
ذرت نوشهر 1 ماه پیش 1,660 تومان نمودار ذرت نوشهر
سویا کلهر کرمانشاه 1 هفته پیش 2,575 تومان نمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1 هفته پیش 2,425 تومان نمودار سویا کلهرامام
سویا گل سفید 1 هفته پیش 2,625 تومان نمودار سویا گل سفید
سویا ناب دانه 1 هفته پیش 2,625 تومان نمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 1 هفته پیش 2,625 تومان نمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 1 ماه پیش 3,550 تومان نمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 17 ساعت پیش 1,870 تومان نمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 17 ساعت پیش 1,845 تومان نمودار کلزا یگانه خزر