جدول قیمت فول فت کرمانشاه

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
فول فت کرمانشاه ۳,۵۵۰ 15 ساعت پیش 0

نمودار

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو آرژانتین 15 ساعت پیش ۱,۳۶۰ تومان نمودار جو آرژانتین
جو امیرآباد 3 روز پیش ۱,۵۸۰ تومان نمودار جو امیرآباد
جو انزلی 2 هفته پیش ۱,۶۰۰ تومان نمودار جو انزلی
جو نوشهر 1 روز پیش ۱,۵۸۰ تومان نمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 15 ساعت پیش ۱,۳۱۰ تومان نمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین زود بارشو 19 ساعت پیش ۱,۳۲۵ تومان نمودار ذرت اکراین زود بارشو
ذرت انزلی 12 ساعت پیش ۱,۶۶۰ تومان نمودار ذرت انزلی
ذرت برزیل دیربارشو 15 ساعت پیش ۱,۳۶۰ تومان نمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت رومانی 5 روز پیش ۱,۳۷۰ تومان نمودار ذرت رومانی
ذرت نوشهر 12 ساعت پیش ۱,۶۵۰ تومان نمودار ذرت نوشهر
فول فت کرمانشاه 15 ساعت پیش ۳,۵۵۰ تومان نمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 15 ساعت پیش ۲,۴۲۰ تومان نمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 15 ساعت پیش ۲,۴۲۰ تومان نمودار کلزا یگانه خزر