جدول قیمت جوجه گوشتی پلاس

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
جوجه گوشتی پلاس 1,300 2 روز پیش -100

نمودار

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه گوشتی پلاس 2 روز پیش 1,300 تومان نمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 2 روز پیش 1,450 تومان نمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 2 روز پیش 1,200 تومان نمودار جوجه گوشتی کاب