جدول قیمت مرغ کشتار یزد

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ کشتار یزد 12,500 1 روز پیش 0

نمودار

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 2 روز پیش 12,900 تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 1 روز پیش 14,200 تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 5 روز پیش 13,970 تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 1 روز پیش 14,500 تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 1 روز پیش 14,700 تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 1 روز پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 روز پیش 14,450 تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 روز پیش 13,350 تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 1 روز پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 1 روز پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 1 روز پیش 12,900 تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 روز پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار یزد