جدول قیمت مرغ گوشتی زنجان

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ گوشتی زنجان ۷,۶۰۰ 20 ساعت پیش 0

نمودار

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 1 هفته پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 20 ساعت پیش ۸,۰۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 19 ساعت پیش ۷,۴۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 1 روز پیش ۷,۰۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 20 ساعت پیش ۷,۸۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 20 ساعت پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 1 روز پیش ۷,۴۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 1 روز پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 20 ساعت پیش ۸,۰۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 1 روز پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 1 روز پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 1 روز پیش ۷,۱۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 1 روز پیش ۷,۱۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 1 روز پیش ۷,۱۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 20 ساعت پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 1 روز پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 2 روز پیش ۷,۵۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 19 ساعت پیش ۷,۳۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 20 ساعت پیش ۷,۳۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 1 روز پیش ۷,۵۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی یزد