جدول قیمت مرغ کشتار ارومیه

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ کشتار ارومیه ۱۰,۸۰۰ 1 روز پیش 0

نمودار

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 1 هفته پیش ۱۱,۳۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 1 روز پیش ۱۰,۸۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 1 روز پیش ۱۰,۸۶۰ تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 1 روز پیش ۱۰,۸۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 1 روز پیش ۱۰,۲۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 1 روز پیش ۹,۷۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 روز پیش ۹,۹۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 روز پیش ۹,۸۵۰ تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 1 روز پیش ۱۰,۵۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 1 روز پیش ۱۰,۲۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 1 روز پیش ۹,۵۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 روز پیش ۱۰,۶۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار یزد