جدول قیمت مرغ گوشتی ارومیه

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ گوشتی ارومیه 9,900 23 ساعت پیش 0

نمودار

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 23 ساعت پیش 9,400 تومان نمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 23 ساعت پیش 9,900 تومان نمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 1 هفته پیش 9,700 تومان نمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 1 روز پیش 8,750 تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 23 ساعت پیش 9,800 تومان نمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 23 ساعت پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 1 روز پیش 8,900 تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 1 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 23 ساعت پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 1 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 1 روز پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 1 هفته پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 1 روز پیش 8,850 تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 1 روز پیش 8,200 تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 21 ساعت پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 1 روز پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 4 روز پیش 9,500 تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 21 ساعت پیش 8,550 تومان نمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 23 ساعت پیش 8,800 تومان نمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 1 ماه پیش 10,100 تومان نمودار مرغ گوشتی یزد