جدول قیمت مرغ کشتار همدان

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ کشتار همدان 12,000 23 ساعت پیش 0

نمودار

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 23 ساعت پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 23 ساعت پیش 13,200 تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 23 ساعت پیش 12,650 تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 23 ساعت پیش 13,700 تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 23 ساعت پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 روز پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 روز پیش 11,900 تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 3 هفته پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 1 هفته پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 روز پیش 12,900 تومان نمودار مرغ کشتار یزد