جدول قیمت مرغ گوشتی همدان

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ گوشتی همدان 9,500 1 روز پیش 0

نمودار

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 6 روز پیش 11,400 تومان نمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 1 روز پیش 10,500 تومان نمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 1 روز پیش 11,500 تومان نمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 1 روز پیش 10,600 تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 1 روز پیش 10,500 تومان نمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 1 روز پیش 10,200 تومان نمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 1 روز پیش 10,600 تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 1 روز پیش 10,000 تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 1 روز پیش 10,800 تومان نمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 1 روز پیش 10,000 تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 1 روز پیش 10,500 تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 هفته پیش 10,700 تومان نمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 1 روز پیش 10,700 تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 1 روز پیش 10,100 تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 2 روز پیش 10,000 تومان نمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 1 روز پیش 10,300 تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 1 روز پیش 10,100 تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 2 روز پیش 9,500 تومان نمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 1 روز پیش 9,500 تومان نمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 3 هفته پیش 10,100 تومان نمودار مرغ گوشتی یزد