جدول قیمت مرغ گوشتی همدان

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ گوشتی همدان 8,600 4 روز پیش 0

نمودار

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 4 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4 روز پیش 9,400 تومان نمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4 روز پیش 9,400 تومان نمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 8,500 3 روز پیش 8,100 تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4 روز پیش 9,100 تومان نمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4 روز پیش 9,300 تومان نمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 8,800 4 روز پیش 8,800 تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 9,300 3 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 4 روز پیش 8,800 تومان نمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 9,300 3 روز پیش 9,200 تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 9,300 3 روز پیش 9,300 تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 3 روز پیش 9,300 تومان نمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 8,600 3 روز پیش 8,300 تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 8,700 3 روز پیش 8,700 تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 4 روز پیش 9,300 تومان نمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 8,900 3 روز پیش 8,600 تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 9,000 3 روز پیش 9,000 تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 4 روز پیش 9,000 تومان نمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 4 روز پیش 8,600 تومان نمودار مرغ گوشتی همدان