جدول قیمت مرغ گوشتی تبریز

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ گوشتی تبریز ۷,۸۰۰ 15 ساعت پیش 200

نمودار

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 2 روز پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 15 ساعت پیش ۸,۰۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 6 روز پیش ۷,۴۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 18 ساعت پیش ۷,۳۵۰ تومان نمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 15 ساعت پیش ۷,۸۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 15 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 19 ساعت پیش ۷,۴۵۰ تومان نمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 19 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 2 روز پیش ۷,۶۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 19 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 19 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 19 ساعت پیش ۷,۷۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 18 ساعت پیش ۷,۴۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 19 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 15 ساعت پیش ۷,۹۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 19 ساعت پیش ۷,۷۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 19 ساعت پیش ۷,۸۵۰ تومان نمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 15 ساعت پیش ۸,۰۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 15 ساعت پیش ۷,۵۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 19 ساعت پیش ۷,۸۰۰ تومان نمودار مرغ گوشتی یزد