جدول قیمت ذرت اکراین

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
ذرت اکراین 1,360 1 روز پیش 0

نمودار

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو آرژانتین 1 روز پیش 1,360 تومان نمودار جو آرژانتین
جو امیرآباد 1 ماه پیش 1,520 تومان نمودار جو امیرآباد
جو بندر امام زودبارشو 4 هفته پیش 1,370 تومان نمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 3 هفته پیش 1,500 تومان نمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 1 روز پیش 1,360 تومان نمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین زود بارشو 1 هفته پیش 1,360 تومان نمودار ذرت اکراین زود بارشو
ذرت امیر آباد 2 روز پیش 1,680 تومان نمودار ذرت امیر آباد
ذرت انزلی 2 روز پیش 1,650 تومان نمودار ذرت انزلی
ذرت برزیل دیربارشو 1 روز پیش 1,360 تومان نمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 هفته پیش 1,540 تومان نمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت رومانی 1 ماه پیش 1,360 تومان نمودار ذرت رومانی
ذرت نوشهر 1 هفته پیش 1,660 تومان نمودار ذرت نوشهر
فول فت کرمانشاه 3 هفته پیش 3,550 تومان نمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 1 روز پیش 1,860 تومان نمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 1 روز پیش 1,835 تومان نمودار کلزا یگانه خزر