جدول قیمت ذرت اکراین

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
ذرت اکراین ۱,۳۱۰ 20 ساعت پیش 0

نمودار

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو آرژانتین 20 ساعت پیش ۱,۳۶۰ تومان نمودار جو آرژانتین
جو امیرآباد 1 روز پیش ۱,۵۷۰ تومان نمودار جو امیرآباد
جو انزلی 1 هفته پیش ۱,۶۰۰ تومان نمودار جو انزلی
جو نوشهر 2 هفته پیش ۱,۵۸۰ تومان نمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 20 ساعت پیش ۱,۳۱۰ تومان نمودار ذرت اکراین
ذرت اکراین زود بارشو 1 روز پیش ۱,۳۳۰ تومان نمودار ذرت اکراین زود بارشو
ذرت انزلی 1 روز پیش ۱,۶۵۰ تومان نمودار ذرت انزلی
ذرت برزیل دیربارشو 20 ساعت پیش ۱,۳۶۰ تومان نمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 ماه پیش ۱,۳۶۰ تومان نمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت رومانی 1 روز پیش ۱,۵۸۰ تومان نمودار ذرت رومانی
ذرت نوشهر 2 روز پیش ۱,۶۲۰ تومان نمودار ذرت نوشهر
فول فت کرمانشاه 20 ساعت پیش ۳,۵۵۰ تومان نمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 20 ساعت پیش ۲,۴۲۰ تومان نمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 20 ساعت پیش ۲,۴۲۰ تومان نمودار کلزا یگانه خزر