قیمت جوجه گوشتی کاب

نام محصول :
جوجه گوشتی کاب
حداقل قیمت :
6,900
حداکثر قیمت :
7,000
قیمت میانگین:
6,950
2 سال پیش
تغییرات قیمت :