قیمت جوجه گوشتی کاب

نام محصول :
جوجه گوشتی کاب
حداقل قیمت :
7,900
حداکثر قیمت :
8,000
قیمت میانگین:
7,950
1 روز پیش
تغییرات قیمت :