قیمت جوجه گوشتی راس

نام محصول :
جوجه گوشتی راس
حداقل قیمت :
7,200
حداکثر قیمت :
7,300
قیمت میانگین:
7,250
2 سال پیش
تغییرات قیمت :