نمودار

جدول قیمت جوجه کاب سبزدشت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه کاب سبزدشت 4 مرداد 13962,450 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 4 مرداد 13962,500 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 4 مرداد 13962,600 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 1 مرداد 13962,350 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 مرداد 13962,450 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت

آخرین خبرها

tools