جدول قیمت جوجه پلاس

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه پلاس 2,500 3 مرداد 13962,500 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

جوجه يكروزه

نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 2,500 3 مرداد 13962,500 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه تخمگذار ال اس ال 20 تیر 13963,300 توماننمودار جوجه تخمگذار ال اس ال
جوجه تخمگذار بونز 20 تیر 13963,200 توماننمودار جوجه  تخمگذار بونز
جوجه تخمگذار نیک چیک 20 تیر 13963,200 توماننمودار جوجه تخمگذار نیک چیک
جوجه تخمگذار های لاین مرغک 20 تیر 13963,300 توماننمودار جوجه تخمگذار های لاین مرغک
جوجه راس 2,600 3 مرداد 13962,600 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 1 مرداد 13962,350 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 2,450 3 مرداد 13962,450 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت

آخرین خبرها

tools