جدول قیمت کولین کلراید چینی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
کولین کلراید چینی 3,500 31 مرداد 13963,500 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
ترئونین NB 31 مرداد 13968,800 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 1,920 31 مرداد 13961,900 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 1,600 31 مرداد 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کراید NB فرهمند-مدلل 3,600 31 مرداد 13963,600 توماننمودار کولین کراید NB فرهمند-مدلل
کولین کلراید چینی 3,500 31 مرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 6,300 31 مرداد 13966,200 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 12,400 31 مرداد 139612,500 توماننمودار متیونین دگوسا
متیونین ژاپن مدلل 12,100 31 مرداد 139612,100 توماننمودار متیونین ژاپن مدلل

آخرین خبرها

tools