نمودار

جدول قیمت پرمنگنات چین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
پرمنگنات چین 21 شهریور 139617,000 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 21 شهریور 139617,000 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین NB 29 شهریور 139611,300 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین ترک 21 شهریور 13962,000 توماننمودار جوش شیرین ترک
جوش شیرین چینی 21 شهریور 13961,650 توماننمودار جوش شیرین چینی
جوش شیرین داخلی 1,500 28 شهریور 13961,500 توماننمودار جوش شیرین داخلی
کولین کراید NB فرهمند-مدلل 27 شهریور 13966,650 توماننمودار کولین کراید NB فرهمند-مدلل
کولین کلراید چینی 29 شهریور 13966,600 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 29 شهریور 13967,900 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 29 شهریور 139616,700 توماننمودار متیونین دگوسا
متیونین ژاپن مدلل 29 شهریور 139616,300 توماننمودار متیونین ژاپن مدلل

آخرین خبرها

tools