جدول قیمت لیزین اندونزی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
لیزین اندونزی 4 مرداد 13966,300 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
ترئونین NB 5 مرداد 13969,300 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین چینی 5 مرداد 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 5 مرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 4 مرداد 13966,300 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 5 مرداد 139611,500 توماننمودار متیونین دگوسا

آخرین خبرها

tools