نمودار

جدول قیمت گندم بندر امام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 790 28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 820 2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 640 2 اردیبهشت 1396640 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 2 اردیبهشت 1396780 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 770 2 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 2 اردیبهشت 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,490 2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

tools