جدول قیمت گندم بندر امام

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 1 آبان 1396920 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 مهر 1396950 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 29 مهر 1396910 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 1 آبان 1396910 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 1 آبان 1396890 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 آبان 1396915 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 19 مهر 1396895 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 1 آبان 13961,695 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 1 آبان 13961,650 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا طلای سفید 30 مهر 13961,690 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1 آبان 13961,635 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1 آبان 13961,615 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1 آبان 13961,650 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 23 مهر 13961,760 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools