جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اصفهان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 خرداد 13984,100 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 23 اردیبهشت 13985,200 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 23 اردیبهشت 13985,250 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 23 اردیبهشت 13985,350 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 23 اردیبهشت 13985,000 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 23 اردیبهشت 13985,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 23 اردیبهشت 13985,150 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 23 اردیبهشت 13985,100 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 23 اردیبهشت 13985,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 23 اردیبهشت 13985,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 خرداد 13984,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 خرداد 13984,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 2 خرداد 13984,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2 خرداد 13984,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 2 خرداد 13984,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2 خرداد 13984,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2 خرداد 13983,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools