جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اصفهان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 23 آذر 13965,900 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 23 آذر 13966,300 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 23 آذر 13966,250 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 23 آذر 13966,000 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 23 آذر 13966,080 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 23 آذر 13966,150 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 23 آذر 13966,150 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو اراک 23 آذر 13965,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 23 آذر 13965,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 23 آذر 13966,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 23 آذر 13965,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 23 آذر 13966,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 23 آذر 13966,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 23 آذر 13965,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools