جدول قیمت رشد بندرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
رشد بندرامام 1,312 3 اسفند 13951,312 توماننمودار رشد بندرامام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,392 3 اسفند 13951,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,242 3 اسفند 13951,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,232 3 اسفند 13951,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,482 3 اسفند 13951,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,312 3 اسفند 13951,312 توماننمودار رشد بندرامام

آخرین خبرها

tools