نمودار

جدول قیمت لیزین اندونزی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
لیزین اندونزی 1 اسفند 13956,950 توماننمودار لیزین اندونزی

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 1 اسفند 139514,500 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 1 اسفند 13956,900 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 1 اسفند 13951,450 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 1 اسفند 13953,800 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 1 اسفند 13956,950 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 1 اسفند 139513,800 توماننمودار متیونین دگوسا

آخرین خبرها

tools