https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=2959

انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار، طی اطلاعیه‌ای از عرضه تخم مرغ غیربهداشتی در سطح شهر تهران و برخی شهرهای شمالی خبر داد.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=2538

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از معدوم شدن بیش از دوتن فرآورده خام دامی غیربهداشتی با حکم قضایی در این شهرستان خبر داد.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=2528

یاسوج - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از معدوم شدن بیش از دوتن فرآورده خام دامی غیربهداشتی با حکم قضایی در این شهرستان خبر داد.

بیشتر بخوانید