آغاز روند کاهش قیمت از ۳ روز دیگر

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3265

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم مرغ را در مراکز خرده فروشی ۷۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: از روز دوشنبه به بعد روند کاهش قیمت این کالا آغاز خواهد شد.

بیشتر بخوانید

افزایش 300 تومانی قیمت در یک روز

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3262

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ باز هم پرکشید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3259

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ به کمتر از 7 هزار تومان رسید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3218

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3206

، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته، حدود ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید

گرانی 500 تومانی مرغ در راه است

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3197

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

گرانی مرغ در راه است

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3182

رئیس اتحایده پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

قیمت به ٦٤٥٠ تومان رسید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3170

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی هفته خبر داد و گفت: قیمت این ماده پروتئینی به کیلویی٦٤٥٠ تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید

نارضایتی مرغداران از روند کاهشی قیمت

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3163

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ بازهم پر کشید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3137

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید