ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3784

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته تقریبا تغییری نداشته است، قیمت این کالا را در مراکز خرده فروشی ۶۹۵۰ اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3777

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: کاهش قیمت مرغ در بازار به خاطر عرضه بیش از تقاضا با کاهش مواجه شده و این کاهش ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3775

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ به ۶۹۵۰ تومان در مراکز خرده‌فروشی خبر داد.

بیشتر بخوانید

قیمت به ۷۵۰۰ تومان رسید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3733

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش ۱۱۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا به ۷۵۰۰ تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید

ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3719

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، از کاهش قیمت مرغ به زیر ۸۰۰۰ تومان در بازار خبر د

بیشتر بخوانید

نرخ جدید انواع ماهی در بازار

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3717

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد

بیشتر بخوانید

قزل آلا ۱۲ هزارتومان شد

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3688

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3687

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

قیمت مرغ در مدار 8500 تومان ثابت ماند

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3665

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا پیش بینی می‌شود که نرخ مرغ تا 15 شهریور ماه با ثبات نسبی قیمت همراه باشد.

بیشتر بخوانید

https://sainamarket.com/?menu=news&news_detail=3655

یوسف‌خانی از ثبات نرخ مرغ خبر داد و گفت: با توجه به همخوانی عرضه و تقاضا پیش بینی می‌شود که تا نیمه‌شهریورماه اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد.

بیشتر بخوانید