انحصار ۳۰ ساله بازار مرغ شکست؟

انحصار ۳۰ ساله بازار مرغ شکست؟
معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران گفت: انحصار در بازار مرغ دیگر شکسته شده و دادستانی با ورود به این بازار، انحصار ۳۰ ساله تعدادی افراد را از بین برد.

علی کوهستانی معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: انحصار مرغ در میدان بهمن شکسته شده است و دادستانی با ورود خود به این بازار، انحصار 30 ساله تعدادی افراد را از بین برد.

وی افزود: در حال حاضر میدان بهمن زیر نظر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و سازمان صنعت، معدن و  تجارت رفته است و قیمت ها زیر نظر آنها  تعیین می‌شود.

معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد:  شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی مرغ مورد نیاز مرغ فروشان را تامین می کند  و آن را  در سایت سازمان میادین  میوه و تره بار (میدان بهمن) قرار می دهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بر روند توزیع نظارت می‌کند. 

وی تصریح کرد: از زمانی که انحصار در میدان بهمن شکسته شده و 32 نفر در این زمینه بازداشت شدند، قیمتها در بازار مرغ به ثبات رسیده است.


برچسب‌ها : میدان بهمن
منبع : تسنیم

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 1 هفته پیش ۱۱,۳۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 1 روز پیش ۱۰,۸۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 1 روز پیش ۱۰,۸۶۰ تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 1 روز پیش ۱۰,۸۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 1 روز پیش ۱۰,۲۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 1 روز پیش ۹,۷۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 روز پیش ۹,۹۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 روز پیش ۹,۸۵۰ تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 1 روز پیش ۱۰,۵۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 1 روز پیش ۱۰,۲۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 1 روز پیش ۹,۵۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 روز پیش ۱۰,۶۰۰ تومان نمودار مرغ کشتار یزد

اخبار مرتبط