انحصار ۳۰ ساله بازار مرغ شکست؟

انحصار ۳۰ ساله بازار مرغ شکست؟
معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران گفت: انحصار در بازار مرغ دیگر شکسته شده و دادستانی با ورود به این بازار، انحصار ۳۰ ساله تعدادی افراد را از بین برد.

علی کوهستانی معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: انحصار مرغ در میدان بهمن شکسته شده است و دادستانی با ورود خود به این بازار، انحصار 30 ساله تعدادی افراد را از بین برد.

وی افزود: در حال حاضر میدان بهمن زیر نظر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و سازمان صنعت، معدن و  تجارت رفته است و قیمت ها زیر نظر آنها  تعیین می‌شود.

معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد:  شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی مرغ مورد نیاز مرغ فروشان را تامین می کند  و آن را  در سایت سازمان میادین  میوه و تره بار (میدان بهمن) قرار می دهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بر روند توزیع نظارت می‌کند. 

وی تصریح کرد: از زمانی که انحصار در میدان بهمن شکسته شده و 32 نفر در این زمینه بازداشت شدند، قیمتها در بازار مرغ به ثبات رسیده است.


برچسب‌ها : میدان بهمن
منبع : تسنیم

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 23 ساعت پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 23 ساعت پیش 13,200 تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 23 ساعت پیش 12,650 تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 23 ساعت پیش 13,700 تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 23 ساعت پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 روز پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 روز پیش 11,900 تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 3 هفته پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 1 هفته پیش 12,500 تومان نمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار همدان 23 ساعت پیش 12,000 تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 روز پیش 12,900 تومان نمودار مرغ کشتار یزد

اخبار مرتبط