تخم مرغ ارزان شد/ هر شانه تخم مرغ ۱۲ هزار تومان

تخم مرغ ارزان شد/ هر شانه تخم مرغ ۱۲ هزار تومان
در حالی که قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ در هفته های گذشته تا ۱۷ هزار تومان افزایش یافته بود، قیمت این محصول کاهش یافته و به حدود ۱۲ هزار تومان کاهش یافته و موجب نارضایتی مرغداران شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی به 12 هزار تومان تا 12 هزار و 500 تومان کاهش یافته است، در حالی که این محصول در هفته های گذشته حدود 17 هزار تومان به فروش می رسید و در مقطعی از سال گذشته به 20 هزار تومان رسیده بود و دولت برای تنظیم بازار تخم مرغ ترکیه ای را به ایران آورد و به قیمت شانه 12 هزار و 500 تومانی به فروش رساند اما حال که قیمت این محصول به نرخ مورد نظر دولت رسیده است، مرغداران خبر از ضرر و زیان و توقف تولید می دهند.

فرزاد طلاکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران در این ارتباط گفته است که قیمت تخم مرغ هر کیلو در مرغداری حدود 5 هزارو 800 تومان است  درحالی که قیمت تمام شده این محصول 7800 تومان است و مرغدار با زیان 2 هزار تومانی محصول خود را عرضه می‌کند.

وی همچنین از دولت خواسته است که برای مرغداران چاره ای بیندیشد وگرنه ادمه این شرایط منجر به تعطیلی فعالیت مرغداران خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به جلوگیری از صادرات، نقدینگی مرغداری‌ها در کشور بسیار پایین آمده است و توان اینکه از بانک‌ها تسهیلات بگیرند، ندارند.اگر این روند ادامه یابد بسیاری از مرغداری‌ها مرغ‌ها را سریعا به کشتارگاه‌ها می‌برند و در نهایت منجر به تعطیلی مرغداری‌ها می‌شود و در آینده با مشکل تولید تخم مرغ روبرو خواهیم شد.

منبع : تسنیم

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,850 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 26 فروردین 13985,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,550 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 26 فروردین 13985,650 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 26 فروردین 13985,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 26 فروردین 13985,800 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 5,350 28 فروردین 13985,350 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,600 28 فروردین 13985,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,400 28 فروردین 13985,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,500 28 فروردین 13985,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,300 28 فروردین 13985,300 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط