فروش هر لیتر شیر برای دامدار حداقل ۵۰۰ تومان ضرر دارد

فروش هر لیتر شیر برای دامدار حداقل ۵۰۰ تومان ضرر دارد
نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما وی شیر را با نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان می فروشد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت دامداران شیری دشت ورامین خبر داد و افزود: در این تذکر از وزیر خواسته شده تا از واردات بی رویه دام سبک و گوشتی به کشور جلوگیزری شود.

وی افزود: هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما دامدار مجبور است، شیر را با نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان در لیتر به فروش برساند، در واقع فروش هر لیتر شیر برای دامدار حداقل ۵۰۰ تومان ضرر دارد، این یک ظلم مسلم به دامداران است و مشخص نیست، باید چه کسی پاسخگوی آن باشد.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا گوشت، بی رویه وارد کشور می شود، ادامه داد: متاسفانه واردات دام سبک در کشور ما بی رویه است و حواله های واردات ۵۰۰۰ راسی دام سبک در بازار دست به دست فروخته می شود و کسی نیز بر آن نظارت ندارد، این امر به دامداران زحمتکش منطقه و کشور خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.

منبع : مهر

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 27 مرداد 13971,270 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 25 مرداد 13971,080 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 22 مرداد 13971,210 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 مرداد 13971,185 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت روس 27 مرداد 13971,200 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 27 مرداد 13972,460 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 27 مرداد 13972,455 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 28 مرداد 13972,570 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 24 مرداد 13971,670 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 28 مرداد 13971,650 توماننمودار کلزا کرمانشاه

اخبار مرتبط