تخم‌مرغ‌های تنظیم بازاری شکسته،پس گرفته می‌شود

تخم‌مرغ‌های تنظیم بازاری شکسته،پس گرفته می‌شود
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد:همه توزیع کنندگان تخم مرغ های تنظیم بازاری موظف اند این کالا را به صورت سالم تحویل مشتری دهند و این شرکت تخم مرغ های شکسته را پس می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: همه توزیع کنندگان تخم مرغ های تنظیم بازاری موظف اند این کالا را به صورت سالم تحویل مشتری دهند و این شرکت تخم مرغ های شکسته را پس می گیرد.

حمید ورناصری تاکید کرد:مردم می توانند مشکلات و یا شکایت خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۷۲۴۱۰ به اداره کل بازرسی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کنند.

منبع : مهر

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 23 مرداد 13977,350 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 23 مرداد 13977,250 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 23 مرداد 13977,050 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 23 مرداد 13977,200 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 23 مرداد 13976,950 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 23 مرداد 13977,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 23 مرداد 13977,300 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 23 مرداد 13977,100 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 28 مرداد 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 28 مرداد 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 28 مرداد 13977,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 28 مرداد 13976,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 مرداد 13977,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 28 مرداد 13977,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 28 مرداد 13976,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط