نمودار

جدول قیمت مرغ گوشتی شیراز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی شیراز 2 اردیبهشت 13988,800 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 27 فروردین 13989,300 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 26 فروردین 13989,400 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 26 فروردین 139810,200 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 2 اردیبهشت 13988,600 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 26 فروردین 13989,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 20 فروردین 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 2 اردیبهشت 13988,200 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 2 اردیبهشت 13988,900 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 2 اردیبهشت 13988,800 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 2 اردیبهشت 13988,900 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 2 اردیبهشت 13988,900 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 اردیبهشت 13989,100 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 2 اردیبهشت 13988,700 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 2 اردیبهشت 13988,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 27 فروردین 13989,200 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 2 اردیبهشت 13988,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 26 فروردین 13989,900 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 27 فروردین 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 2 اردیبهشت 13988,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 2 اردیبهشت 13989,000 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools