نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 12/5کیلو تهران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 28 فروردین 13975,450 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 29 فروردین 13975,850 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 28 فروردین 13975,750 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 29 فروردین 13975,550 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 28 فروردین 13975,600 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 28 فروردین 13975,450 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 29 فروردین 13975,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 28 فروردین 13975,700 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 28 فروردین 13975,600 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 30 فروردین 13975,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 30 فروردین 13975,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 30 فروردین 13975,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 30 فروردین 13975,500 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 30 فروردین 13975,450 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 29 فروردین 13975,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 30 فروردین 13975,400 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools