عرضه تخم مرغ غیربهداشتی در تهران و شمال

عرضه تخم مرغ غیربهداشتی در تهران و شمال
انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار، طی اطلاعیه‌ای از عرضه تخم مرغ غیربهداشتی در سطح شهر تهران و برخی شهرهای شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه‌دار کشور، طی اطلاعیه‌ای از توزیع تخم‌ مرغ‌های غیرمجاز در بازار خبر داد؛ در این اطلاعیه آمده است:

به تازگی، فرد یا افرادی به‌صورت غیرمجاز اقدام به عرضه تخم مرغ‌های بسته بندی غیر بهداشتی و بعضا ناسالم در سطح شهر تهران و شهرهای شمالی کشور کرده‌اند که به مردم توصیه می‌شود از خریداری آنها خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین علامت این تخم مرغ‌های غیرمجاز عدم دارا بودن کد پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور است؛ ضمن اینکه  اسامی برخی از این بسته بندی‌های غیرمجاز عبارتند از :

- تخم مرغ سبز یا ارگانیک بنام لبخند طلایی

- تخم مرغ قهوه ای یا محلی یا رسمی بنام نیرومند - شایان - نگین طلایی - رشتی - گلپا - مانیکان - سلامت - یاقوت - قائم - کندمیز

منبع : مهر

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 5,250 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 5,400 1 مرداد 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 5,450 1 مرداد 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 5,100 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 5,150 1 مرداد 13964,930 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 5,200 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 5,300 1 مرداد 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 4,950 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5,150 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5,000 1 مرداد 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5,000 1 مرداد 13964,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5,030 1 مرداد 13964,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5,000 1 مرداد 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط