تخم‌مرغ ارگانیک نداریم

تخم‌مرغ ارگانیک نداریم
تسنیم| یکی از برندهای شناخته‌شده تولیدکننده تخم‌مرغ بسته‌بندی در حالی اقدام به عرضه محصولات خود با اسم ارگانیک کرده بود که هرگز تخم‌مرغ در کشور ما به صورت ارگانیک تولید نمی‌شود. سیدرضا نورانی، رئیس انجمن ارگانیک ایران از برخورد با یک برند سرشناس تولید

<span style="\\&quot;color:rgb(40," 40,="" 40);="" font-family:tahoma,arial;="" font-size:12px\\"=""> سیدرضا نورانی، رئیس انجمن ارگانیک ایران از برخورد با یک برند سرشناس تولید‌کننده تخم‌مرغ که از عنوان ارگانیک سوءاستفاده کرده بود، خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه سالانه ٥‌درصد به تولیدات ارگانیک اضافه می‌شود. مردم آگاه باشند در محصولات پروتیینی چیزی به‌عنوان تخم‌مرغ، مرغ یا گوشت گوساله ارگانیک وجود ندارد و فریب تبلیغات احتمالی را نخورند.  

منبع : ایانا

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 6 خرداد 13963,900 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 11/5کیلو تبریز 6 خرداد 13964,200 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5کیلو تهران 6 خرداد 13964,100 توماننمودار تخم مرغ 11/5کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 6 خرداد 13964,100 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 6 خرداد 13964,100 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 6 خرداد 13963,980 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو تبریز 6 خرداد 13964,150 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 6 خرداد 13964,050 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 6 خرداد 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 6 خرداد 13964,050 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 6 خرداد 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 6 خرداد 13963,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 6 خرداد 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 6 خرداد 13963,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

اخبار مرتبط