جوجه ریزی یک میلیون قطعه ای در مرغداري های مياندورود

جوجه ریزی یک میلیون قطعه ای در مرغداري های مياندورود
مدیر جهاد كشاورزي شهرستان مياندورود استان مازندران گفت: ثبت سامانه جوجه ريزي در واحدهاي مرغداري به منظور مديريت توليد، تنظيم بازار، رعايت نكات فني و بهداشتي و بهبود شرايط كيفي گوشت سفید برای ورود به بازار صورت مي گيرد.

مدیر جهاد كشاورزي شهرستان مياندورود گفت: از ابتداي امسال تاكنون بيش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ريزي در سالن هاي مرغداري این شهرستان انجام گرفته است.

 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، سيد شبر موسوي با بیان این مطلب گفت: در راستاي ساماندهي مديريت توليد گوشت سفيد، اطلاعات تمامي واحدهاي طيور گوشتي اعم از واحدهاي مرغ گوشتي و مرغ مادر گوشتي بايد در سامانه اطلاعات پرورش ثبت و نسبت به صدور مجوز جوجه‌ريزي با هماهنگي اتحاديه مرغداران اقدام شود.

وی با بيان اينكه اين شهرستان ظرفيت مناسب برای پرورش مرغ و توليد گوشت سفيد را دارد افزود: از ابتداي امسال تاكنون ۱۰۰ فقره مجوز جوجه‌ريزي با ظرفيت بيش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در این شهرستان صادر شده است.

به گفته مدیر جهاد كشاورزي شهرستان مياندورود اجراي طرح سامانه مديريت توليد واحدهاي مرغ گوشتي با هماهنگي تعاوني مرغداران و اتحاديه مرغداران اجرا شده است كه اين امر در ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و بهبود فرآيند توليد و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت مؤثر بوده است.

موسوی خاطرنشان کرد: ثبت سامانه جوجه ريزي در واحدهاي مرغداري به منظور مديريت توليد، تنظيم بازار، رعايت نكات فني و بهداشتي و بهبود شرايط كيفي گوشت سفید برای ورود به بازار صورت مي گيرد.

به گفته این مسوول، مهر ماه امسال ۲۵۹ هزار قطعه جوجه در ۱۳ سالن مرغداري اين شهرستان جوجه ريزي و ثبت سامانه انجام شد.

منبع : ایانا

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 6 خرداد 13962,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 6 خرداد 13962,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 6 خرداد 13962,150 توماننمودار جوجه کاب