ایران در ردیف کشورهای منطقه در صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفت

ایران در ردیف کشورهای منطقه در صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفت
دزفول - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: پارسال 80 هزار تن مرغ از ایران به دیگر کشورها صادر شد و ایران در ردیف یکی از کشورهای بزرگ منطقه در ردیف صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا حسن رکنی چهارشنبه در آئین بهره برداری از نخستین کارخانه تولید خوراک دام از نیشکر کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول افزود: در حال حاضر حتی یک کیلوگرم گوشت مرغ از دیگر کشورها وارد نمی شود و پارسال 80 هزار تن گوشت مرغ و طی دو سال گذشته 300 هزار تن مرغ و تخممرغ به دیگر کشورها صادر شده و کشورمان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان مرغ منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: از 930 هزار تن تولید داخلی حدود 90 هزار تن از صادرات کشور به تخم مرغ اختصاص دارد و در حالی که سرانه متوسط جهانی مصرف مرغ 9.5 کیلوگرم است، این میزان در ایران 11 کیلوگرم است، در واقع مصرف سرانه مرغ در ایران دو کیلوگرم بالاتر از متوسط جهانی است.
رکنی اظهار کرد: با این وجود در تولید گوشت قرمز در کشور از نظر جهانی عقب هستیم به گونه ای که 10 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز وارد می شود و باید تلاش کنیم این میزان واردات نیز در کشور تولید شود، ضمن اینکه متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز در کشورمان با متوسط سرانه مصرف در دنیا برابری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به واردات حدود 80 هزار تن گوشت قرمز به کشور نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه شیر نیز سالانه 9 میلیون و 600 هزار تن شیر در کشور تولید می شود که سال گذشته حدود 600 هزار تن از شیر تولیدی صادر شد.
وی گفت: برای جبران نیاز گوشت قرمز، از دو سال گذشته برنامه های کارشناسی در کشور اجرا شد که اصلاح نژاد دام و کیفیت دام از این برنامه هاست .
رکنی افزود: در حال حاضر 100 میلیون واحد دام سبک و سنگین در کشور فعال است که برای تامین بخشی از خوراک آنها از مراتع استفاده می شود ولی شرایط مراتع به گونه ای است که توازنی بین دام علوفه ای و مرتع برقرار نیست و مجبور هستیم برای برقراری این توازن سالانه حدود سه میلیون راس دام سبک را کاهش دهیم .
وی استفاده از سرشاخه های نیشکر برای تهیه خوراک دام را از اقدامات ارزشمند برای تامین خوراک دام عنوان کرد و گفت:با بهره برداری از واحد خوراک دام از سرشاخه های نیشکر می توان نیاز حدود 2 میلیون واحد دامی را پوشش داد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام بیان کرد: منابع زیادی در کشور وجود دارد که مغفول مانده است، برای مثال سالانه حدود 500 هزار تن پوست پسته در کشور تولید می شود که با تحقیقاتی که طی سال های اخیر انجام شده پارسال 5 هزار تن آن سیلو شد و مورد اقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: پیوند واحد تحقیقات و اجرا قدم مثبتی در بی نیازی کشور و توسعه صادرات خواهد داشت که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود.
به گزارش ایرنا کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر روز چهارشنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول بهره برداری شد.
این کارخانه در فاز نخست 4 هزار تن و فاز دوم 100 هزار تن و در افق بلند مدت یک میلیون تن خوراک دام از نیشکر تولید می کند که از آلودگی های زیست محیطی که بر اثر آتش زدن کلش نیشکر ایجاد می شد جلوگیری می شود.

منبع : ایرنا

تخم مرغ

نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان 30 مهر 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو اصفهان
تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز 30 مهر 13965,150 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تبریز
تخم مرغ 11/5 کیلو تهران 30 مهر 13965,300 توماننمودار تخم مرغ 11/5 کیلو تهران
تخم مرغ 11کیلو تهران 30 مهر 13965,400 توماننمودار تخم مرغ 11کیلو تهران
تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان 30 مهر 13964,920 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو اصفهان
تخم مرغ 12/5کیلو تبریز 30 مهر 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تبریز
تخم مرغ 12/5کیلو تهران 30 مهر 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 12/5کیلو تهران
تخم مرغ 12کیلو اصفهان 30 مهر 13965,050 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو اصفهان
تخم مرغ 12کیلو تبریز 30 مهر 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تبریز
تخم مرغ 12کیلو تهران 30 مهر 13965,200 توماننمودار تخم مرغ 12کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو اراک 1 آبان 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 1 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 1 آبان 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 1 آبان 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 1 آبان 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 1 آبان 13965,100 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 1 آبان 13965,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 1 آبان 13966,300 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 1 آبان 13966,320 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 1 آبان 13966,920 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 1 آبان 13966,500 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 1 آبان 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 1 آبان 13966,550 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 1 آبان 13966,530 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 1 آبان 13966,450 توماننمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 1 آبان 13966,950 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 1 آبان 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 1 آبان 13966,400 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 1 آبان 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 1 آبان 13966,300 توماننمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 1 آبان 13966,700 توماننمودار مرغ کشتار یزد

اخبار مرتبط