واحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداخت

واحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداخت
رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت: تا به امروز تولید خوراک دام در واحد های غیر مجاز هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به صنعت دامپروری کشور وارد می کند .
 
 
 
 
 
 

 

<div style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">وی تصریح کرد: در راستای اجرای  سیاست اقتصاد مقاومتی لازم است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی ممانعت از تولید واحدهای غیر مجاز به عمل آورند چرا که این امر علاوه بر افزایش بهره‌وری، کاهش محصولات پروتئینی، قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای بین اللملی و افزایش صادرات انواع خوراک دام و طیور را به همراه دارد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 6 خرداد 1396905 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 6 خرداد 1396865 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 6 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 6 خرداد 1396830 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 6 خرداد 1396935 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 اردیبهشت 1396775 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت روس
سویا اکسدانه 6 خرداد 13961,555 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 6 خرداد 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 6 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 6 خرداد 13961,525 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 6 خرداد 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 6 خرداد 13961,445 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 6 خرداد 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 6 خرداد 13961,495 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 6 خرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 6 خرداد 13961,355 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 6 خرداد 13961,225 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 6 خرداد 13961,215 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 6 خرداد 13961,405 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 6 خرداد 13961,305 توماننمودار رشد بندرامام

اخبار مرتبط