جو تازه دست چین قم

5 ماه پیش
تلفن
مکان
تهران ، تهران
? شرکت ساینا آفره (اصولی)
عضو رسمی FIDA (انجمن توزیع کنندگان نهاده)

✨قیمت های خوراک دام و طیور 1400/02/15
جو
قم تازه دست چین
کاه
امیرآباد : 1,800 [0 ▫️ ]
کلزا
اکسدانه : 6,810 [0 ▫️ ]
کرمانشاه : 6,550 [0 ▫️ ]
نهاوند : 6,850 [0 ▫️ ]
ذرت
برزیل : 1,900 [0 ▫️ ]
کنجاله چقندر
ارومیه : 4,620 [0 ▫️ ]
گلوتن ذرت 60%
زر : 14,750 [0 ▫️ ]
سویا
کلهرامام : 3,530 [0 ▫️ ]
کلهر کرمانشاه : 3,760 [0 ▫️ ]
ناب دانه : 3,880 [0 ▫️ ]
خرده ذرت
: 3,720 [0 ▫️ ]
آرد دامی
: 4,120 [0 ▫️ ]
سبوس ذرت
: 3,715 [0 ▫️ ]
کنجاله پنبه
نیشابور : 5,250 [0 ▫️ ]
کنجاله چغندر
همدان : 5,100 [0 ▫️ ]
نقده : 5,320 [0 ▫️ ]
کنجاله چغندر
دزفول : 4,520 [0 ▫️ ]
خوی : 4,850 [0 ▫️ ]
خوراک گلتون
پرک-پودری : 3,715 [0 ▫️ ]

✨قیمت های افزودنیها 1400/02/15
کولین کلراید
چینی : 30,000 [-4000 ?]
مولتی آنزیم
پرمیکس : 41,000 [0 ▫️ ]
آنتی اکسیدان
خارجی : 50,000 [0 ▫️ ]
ترئونین
GGB : 48,500 [0 ▫️ ]
چینی پودری : 45,000 [0 ▫️ ]
فیتاز 10 هزار کوتد
: 295,000 [0 ▫️ ]
لیزین MEIHUA
چینی : 33,000 [0 ▫️ ]
متیونین
دگوسا : 76,500 [0 ▫️ ]
رنگدانه
چینی : 2,200,000 [0 ▫️ ]
بنتونیت
چینی گرانول : 400 [0 ▫️ ]
دانه شکری : 350 [0 ▫️ ]
لیزین هیدروکلرایت
فیدمکس : 45,000 [0 ▫️ ]
ماکومیل
: 5,500 [0 ▫️ ]
میکرونیزه
مش 100 : 350 [0 ▫️ ]
مش 200 : 400 [0 ▫️ ]
400 : 420 [0 ▫️ ]
پرمنگنات
چینی : 145,000 [0 ▫️ ]
بتائین هیدرو کلرید 95%
فیدمکس : 57,000 [0 ▫️ ]

✨قیمت های تخم مرغ 1400/02/15
تخم مرغ 13کیلو
تهران : 10,000 [300 ⤴️ ]
مشهد : 9,700 [150 ⤴️ ]
اصفهان : 10,000 [400 ⤴️ ]
قم : 10,000 [400 ⤴️ ]
تبریز : 10,200 [0 ▫️ ]
قزوین : 10,000 [300 ⤴️ ]
اراک : 9,700 [0 ▫️ ]

✨قیمت های دانهاي آماده 1400/02/15
پیش آغازین
بندرامام : 4,234 [0 ▫️ ]
آغازین
بندرامام : 4,128 [0 ▫️ ]
رشد
بندرامام : 4,097 [0 ▫️ ]
پایانی 1
بندرامام : 3,903 [0 ▫️ ]
پایانی 2
بندرامام : 3,738 [0 ▫️ ]

✨قیمت های مرغ كشتار 1400/02/15
مرغ کشتار
تهران : 23,300 [0 ▫️ ]
قم : 23,300 [0 ▫️ ]
گیلان : 23,300 [0 ▫️ ]
تبریز : 23,300 [0 ▫️ ]
اصفهان : 23,300 [0 ▫️ ]
مازندران : 23,300 [0 ▫️ ]
همدان : 23,300 [0 ▫️ ]
اراک : 23,300 [0 ▫️ ]
ارومیه : 23,300 [0 ▫️ ]
زنجان : 23,300 [0 ▫️ ]
سنندج : 23,300 [0 ▫️ ]
یزد : 23,300 [0 ▫️ ]
قزوین : 23,300 [0 ▫️ ]
گلستان : 23,300 [0 ▫️ ]

✨قیمت های جوجه يكروزه 1400/02/15
جوجه گوشتی
راس : 6,000 - 6,100 [0 ▫️ ]
کاب : 5,900 - 6,000 [0 ▫️ ]
پلاس : 5,900 - 6,000 [0 ▫️ ]
فلکسی : 5,900 - 6,000 [0 ▫️ ]
هوبارد : 5,800 - 5,900 [0 ▫️ ]
آرین : 5,700 - 5,800 [0 ▫️ ]

✨قیمت های مرغ زنده 1400/02/15
مرغ گوشتی
شرق تهران : 17,100 [0 ▫️ ]
غرب تهران : 17,100 [0 ▫️ ]
قم : 17,100 [0 ▫️ ]
گیلان : 17,100 [0 ▫️ ]
مشهد : 17,100 [0 ▫️ ]
شیراز : 17,100 [0 ▫️ ]
تبریز : 17,100 [0 ▫️ ]
اصفهان : 17,100 [0 ▫️ ]
مازندران : 17,100 [0 ▫️ ]
گلستان : 17,100 [0 ▫️ ]
کرمانشاه : 17,100 [0 ▫️ ]
سنندج : 17,100 [0 ▫️ ]
اراک : 17,100 [0 ▫️ ]
همدان : 17,100 [0 ▫️ ]
ایلام : 17,100 [0 ▫️ ]
ارومیه : 17,100 [0 ▫️ ]
زنجان : 17,100 [0 ▫️ ]
لرستان : 17,000 [0 ▫️ ]
یزد : 17,100 [0 ▫️ ]
قزوین : 17,100 [0 ▫️ ]

✨قیمت های مواد ضدعفونی و بهداشتی 1400/02/15
پرمنگنات
چین : 145,000 [0 ▫️ ]
ضد عفونی همیگسول
: 150,000 [0 ▫️ ]


? میزان کاهش نسبت به آخرین قیمت
⤴️ میزان افزایش نسبت به آخرین قیمت
▫️ عدم تغییر نسبت به آخرین قیمت

?خدمات ما شامل

▫️اعلام نرخ نهاده ها
▫️اعلام نرخ تخم مرغ خوراکی
▫️اعلام نرخ جوجه یکروزه
▫️اعلام نرخ مرغ گوشتی
▫️اعلام نرخ مرغ کشتار
▫️آگهی نیازمندیهای تخصصی صنعت
▫️بانک اطلاعات مشاغل صنعت

?روشهای دریافت اطلاعات

▫️تلفن گویا
▫️ایمیل
▫️وب سایت
▫️کانال تلگرام
▫️پیامک

?تلفن گویای هوشمند ساینا آفره

◽️ 02161097

خوراک دام و طیور ▫️ کد 101
تخم مرغ خوراک ▫️ کد 106
مرغ کشتار ▫️ کد 113
جوجه یکروزه ▫️ کد 114
مرغ زنده ▫️ کد 115
.
?سایت ساینا مارکت
www.sainamarket.com
?لینک کانال ساینا مارکت
https://t.me/sainamarket

آگهی های مرتبط

  • گزارش مشکل آگهی