قیمت های روزانه روغن و اسید چرب

نام محصول 97-05-29 گذشته
روغن خام سویا 28 مرداد 13974,050 توماننمودار روغن خام سویا
روغن غنی شده گیاهی 28 مرداد 13974,515 توماننمودار روغن غنی  شده گیاهی

لیست کامل محصولات روغن و اسید چرب

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
دفتر فروش فرآوری سبوس کندوج
زیر گروه روغن و اسید چرب