قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 97-03-31 گذشته
آغازین بندرامام 30 خرداد 13972,050 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 30 خرداد 13971,850 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 30 خرداد 13971,820 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 30 خرداد 13972,110 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 30 خرداد 13971,955 توماننمودار رشد بندرامام

لیست کامل محصولات دانهاي آماده

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره
شرکت تکین تجارت توکان
زیر گروه دانهاي آماده
گروه های بازار

اخبار مرتبط