قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 97-08-02 گذشته
مرغ گوشتی اراک 30 مهر 13976,600 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 30 مهر 13976,600 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 30 مهر 13976,600 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 1 آبان 13976,400 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 30 مهر 13976,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 30 مهر 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 1 آبان 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 1 آبان 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 30 مهر 13977,000 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 1 آبان 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 1 آبان 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 1 آبان 13976,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 1 آبان 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 1 آبان 13976,200 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 30 مهر 13976,500 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 1 آبان 13976,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 1 آبان 13976,350 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 30 مهر 13976,550 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 30 مهر 13976,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 1 آبان 13977,000 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

لیست کامل محصولات مرغ زنده

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد

اخبار مرتبط