قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 97-05-29 گذشته
مرغ گوشتی اراک 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 28 مرداد 13978,050 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 28 مرداد 13977,800 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 28 مرداد 13978,000 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 28 مرداد 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 28 مرداد 13977,800 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 24 مرداد 13977,400 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 28 مرداد 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 28 مرداد 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 28 مرداد 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 28 مرداد 13977,800 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 28 مرداد 13977,400 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 28 مرداد 13977,600 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 28 مرداد 13977,150 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 28 مرداد 13977,750 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 28 مرداد 13977,700 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

لیست کامل محصولات مرغ زنده

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد
گروه های بازار

اخبار مرتبط