قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 98-01-29 گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 4,500 28 فروردین 13984,500 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 28 فروردین 13982,200 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 28 فروردین 13982,300 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 28 فروردین 13982,100 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

لیست کامل محصولات جوجه يكروزه

زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار میباشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد