قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 97-09-19 گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 18 آذر 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 18 آذر 13972,750 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 18 آذر 13972,800 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 18 آذر 13972,650 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

لیست کامل محصولات جوجه يكروزه

زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار میباشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد