قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 97-12-03 گذشته
جوجه تخم گذار ال اس ال 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار ال اس ال
جوجه تخم گذار بونز 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار بونز
جوجه تخم گذار مرغک 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار مرغک
جوجه تخم گذار نیک چیک 6,000 2 اسفند 13976,000 توماننمودار جوجه تخم گذار نیک چیک
جوجه گوشتی پلاس 1 اسفند 13973,350 توماننمودار جوجه گوشتی پلاس
جوجه گوشتی راس 1 اسفند 13973,450 توماننمودار جوجه گوشتی راس
جوجه گوشتی کاب 1 اسفند 13973,300 توماننمودار جوجه گوشتی کاب

لیست کامل محصولات جوجه يكروزه

زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار میباشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد