قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 6 خرداد 1396905 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 6 خرداد 1396865 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 760 18 اردیبهشت 1396787 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 705 6 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 785 6 خرداد 1396830 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 795 6 خرداد 1396935 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 اردیبهشت 1396775 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 770 3 خرداد 1396835 توماننمودار ذرت روس
سبوس گندم تهران 13 اردیبهشت 1396665 توماننمودار سبوس گندم تهران
سویا اتکا 21 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 6 خرداد 13961,555 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 6 خرداد 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,590 6 خرداد 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,540 6 خرداد 13961,525 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 6 خرداد 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,505 6 خرداد 13961,445 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,480 6 خرداد 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,525 6 خرداد 13961,495 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 1,810 6 خرداد 13961,815 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 15 اسفند 13951,520 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,310 14 اسفند 13951,175 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله آفتاب 17 اسفند 1395960 توماننمودار کنجاله آفتاب
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم امیر آباد 14 بهمن 1395750 توماننمودار گندم امیر آباد
گندم بندر امام 21 اسفند 13951,075 توماننمودار گندم بندر امام
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد