قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 3 اردیبهشت 1396 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 790 28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 820 2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 640 2 اردیبهشت 1396640 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 2 اردیبهشت 1396780 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 770 2 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 2 اردیبهشت 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,490 2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد