قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 6 مرداد 1396 گذشته
جوجه پلاس 4 مرداد 13962,500 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 4 مرداد 13962,600 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 1 مرداد 13962,350 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 مرداد 13962,450 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد