نمودار

جدول قیمت پایانی 1 بندرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
پایانی 1 بندرامام 10 اردیبهشت 13961,180 توماننمودار پایانی 1 بندرامام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 10 اردیبهشت 13961,310 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 10 اردیبهشت 13961,180 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 10 اردیبهشت 13961,170 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 10 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 10 اردیبهشت 13961,260 توماننمودار رشد بندرامام

آخرین خبرها

tools