نمودار

جدول قیمت جوجه پلاس

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه پلاس 6 خرداد 13962,250 توماننمودار جوجه  پلاس

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 6 خرداد 13962,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 6 خرداد 13962,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 6 خرداد 13962,150 توماننمودار جوجه کاب

آخرین خبرها

tools