جدول قیمت سویا کلهرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا ناب دانه2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 790 28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 820 2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 640 2 اردیبهشت 1396640 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 2 اردیبهشت 1396780 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 770 2 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 2 اردیبهشت 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,490 2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

tools